ویلیام کارنا

مدیر عامل و موسس

الادین

مدیر کل

زومون خان

داوطلب

هاریستا پرو

داوطلب

الکس برایان

داوطلب

کومیریانو لی

داوطلب

تام رهابی

داوطلب

ملحق شوید

می خواهید به ما بپیوندید

حضور و مشارکت شما در خانواده شیرخوارگاه احسان تبریز افتخاری بزرگ برای این مجموعه است

مورد اعتماد سازمان بهزیستی کشور و خیرین

ما با حمایت شما عزیزان و سخاوتمندان توانسته ایم نیازهای سلامت و بهداشت، تحصیل و آموزش، و دیگر نیازهای عزیزانمان را فراهم سازیم