آدرس:

    تبریز، چهارراه ابوریحان ، فلکه منظریه، بطرف آبادانی مسکن ، جنب دانشگاه آزاد اسلامی
    تلفن: ۳۴۷۵۴۴۷۴-۰۴۱
    واحد مشارکت جهت اطلاع از اقلام مورد نیاز : ۳۴۷۸۹۱۵۱-۰۴۱