برگزاری مراسم عاشورای حسینی شیرخوارگاه احسان

عزاداری محرم به وقت عاشورا/ این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست نفربه‌نفر جمعیت از راه می‌رسد، هرساله قرار بر همین روال مدار می‌شود، بهانه گردهمایی شنیدن مصیبت اهل‌بیت (ع) و عزاداری روز عاشوراست؛ اما هدف اصلی عرض ارادت به ساحت شهید دشت کربلاست… امسال نیز به‌رغم شیوع ویروس کرونا در شیرخوارگاه اح...