چارســـــو سامانه خدمات و نیازمندیها

با چارسو می توانید نیازمندی ها (از قبیل تعمیرکاران، سرویس کاران، خدمات دولتی، خدمات حوزه سلامت) را به راحتی جستجو نمایید. چارســـــو سامانه خدمات و نیازمندیها وب سایت : ۴suu.ir...

اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی

تاریخچه : خدمات خیریه در ایران قبلا توسط افراد مختلف و موسسات خیریه مختلف انجام شده و بخش محدودی از آن توسط دولت انجام شده است. مثال روشنی خدمات ارائه شده تحت عنوان سرمایه است. این فعالیت ها به تدریج به سازمان های سازمان یافته اعطا می شد و به طور منسجم تر خدمت می کردند. در ابتدای […]...