حمایت از کودکان و تامین اقلام مورد نیاز آنها

ایران _ تبریز

برنامه های حمایتی

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران میخواهیم برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در شیرخوارگاه احسان کمک کنیم و نیازهای اولیه و اجتماعی این فرشتگان الهی را فراهم نماییم.

آخرین اخبار

با آغاز فصل سرما، یکی از بزرگترین چالش های شیرخوارگاه ها، تامین هزینه ها و نیازهای اولیه این فصل برای کودکان مورد حمایت می باشد. در این راستا شیرخوارگاه احسان تبریز در نظر دارد تا با حمایت های مادی و معنوی اعضای این مرکز بتواند پاسخگوی نیاز این فرشتگان معصوم باشد.

حضور شما خیرین افتخار ماست

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer

رویدادهای آینده

ما در شیرخوارگاه احسان در نظر داریم تا با ایجاد کمپین های حمایتی پار را فراتر نهاده و برای کودکان این مجموعه نسبت به اراپه خدمات بیشتر و بهینه تر اقدام کنیم و با حمایت شما عزیزان بتوانیم برخی از نیازهای مادی و غیرمادی این عزیزان را فراهم کنیم.

لبخند بیافرینیم
۰۱ اردیبهشت
لبخند بیافرینیم
  • ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب
  • تبریز
جشن روز مادر
۰۳ بهمن
جشن روز مادر
  • ۶ بعد از شهر تا ۹ شب
  • تبریز
جشن روز پدر
۲۶ بهمن
جشن روز پدر
  • ۶ بعد از ظهر تا ۹ شب
  • تهران

کمک مالی کنید

ریال
انتخاب مقدار:

چگونه می توانیم کودکی را به فرزند خواندگی بپذیریم

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید از اطلاعات کامل، قوانین و مقررات و شرایط پذیرش کودکان این مرکز به فرزند خواندگی آشنا شوید.